Välkommen till Elsystem AB!


Vi är ett företag som håller på med en lång rad olika saker inom elteknik och industriautomation som t.ex. programmering och elskåpsbyggnation. Vi levererar också Scada som integreras såväl i befintliga anläggningar som i nytillverkade anläggningar.

Vi skräddarsyr specialanpassade anläggningar och ser till att de anpassas till befintliga konstruktioner och program till en mycket effektiv kostnad för kunderna.

Våra kunder finns inom industrin i norra Europa.