Hållbarhet

Se vårt hållbarhetsstrategi

Hållbarhet

Under det gångna året har vi lagt stor fokus på att analysera vår varukedja och våra tjänster för att med detta bygga vår hållbarhetsstategi.

Våra fyra högst prioriterade fokusområden: Hållbara affärer, Hållbar organisation, Hållbar leverantörskedja och Hållbar återvinning, grundar denna strategi och med denna ska vi forma vår verksamhet till en cirkulär och mer hållbar framtid.