Addtech koncernen

Ett värderingsbaserat ägarbolag

Elsystem ägs av Addtech

Sedan år 2020 ingår Elsystem i Perstorp i Addtech koncernen. Elsystem kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Automation och tillför dessutom ny värdefull integrationskompetens.

Genom ägarbolaget har man etablerat en tydlig utvecklingsplan där fortsatt tillväxt står i centrum. Elsystem ska växa både organiskt och genom uppköp.

Elsystem ser ljust på framtiden och ser stor tillväxtpotential inom kärnområdena automatiserade lager, processindustri och värmeanläggningar. I Addtech koncernen finns dessutom många spännande bolag där det finns goda möjligheter till samarbete och där man tillsammans kan stärka produkterbjudandet.

Om Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Addtech

Visselblåsarfunktion

Addtech strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av våra verksamheter. Vi erbjuder därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. För att garantera anonymitet för den som blåser i visslan använder vi en extern partner, Whistle B.

Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk: https://report.whistleb.com/sv/addtech