HLR – Elskador

Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp, endast knappt 1500 överlever. Att kontrollera andningen, göra bröstkompressioner och inblåsningar kan vara skillnaden på liv och död.

Därför ser vi det som en hög prioritering att erbjuda vår personal utbildning inom detta!

I fredags hade vi vår sista av tre utbildningstillfällen där vi bjudit in en HLR-instruktör till oss för en halvdags lärorik utbildning inriktad mot elskador.

Bläddra bland nyheter